website element

Wie zijn wij?

"Dynamika, advies, training en coaching" is in 2001 door Gertrudie Boersen en Sjan Verhoeven opgericht in Amsterdam. Dynamika (en dan vooral Sjan Verhoeven) heeft sinds 2003 ruim 700 (jong)volwassenen met dyslexie, waaronder velen met ook ADHD, ADD, autisme en hoogbegaafdheid, begeleid. Veel van onze klanten hebben naast dyslexie ook dyscalculie, AD(H)D, autisme of zijn hoogbegaafd.

Sjan Verhoeven

Sjan Verhoeven

Sjan Verhoeven is directeur, trainer, coach en cranio-sacraaltherapeut. Zij is in Nederland een voorloper in het ontwikkelen van een visie op dyslexie waarin de andere manier van denken van dyslectici, ofwel het conceptuele denken,  een centrale rol speelt. Een visie die daarmee ook ruimte geeft om de positieve kanten van dyslexie in het werk te integreren. Zij is zelf dyslectisch en hoogbegaafd, heeft ook dyscalculie en ADHD en werkt vooral met (jong)volwassenen.

Meer informatie over Sjan Verhoeven (Pagina Werk en Dyslexie)

Gertrudie Boersen

Gertrudie Boersen

Gertrudie Boersen is directeur en oprichter van Dynamika, trainer, coach en systeemopsteller en niet dyslectisch. Zij begeleidt mensen bij levensvraagstukken en (jong)volwassenen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en hoogbegaafdheid in het verminderen van hun faalangst.

Zij is medeauteur van het boek "Dyslexie: stoornis of intelligentie".

Meer informatie over Gertrudie Boersen (Pagina Werk en Dyslexie)

Annelies Heus

Annelies Heus

Annelies Heus is secretaresse voor alle adviseurs en coaches van Dynamika, is zelf niet dyslectisch en werkt op maandag en woensdag. Zij geeft vaak de eerste informatie, maakt offertes op, plant afspraken en handelt telefoontjes af.

Meer informatie over Annelies Heus (Pagina Werk en Dyslexie)